Registrerte brukere: logg inn

Til opplæringsstedet: Hvis dere ønsker å registrere deltakernes tidsbruk på fagnettstedet,
kan dere registrere deltakerne gratis ved å ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no.
For å få registrert tidsbruk, må deltakerne logge seg på hver gang de bruker fagnettstedet.

Til kursdeltakere: Hvis opplæringsstedet deres har registrert dere,
kan dere logge på for å registrere tiden dere bruker på fagnettstedet.
Tidsbruk registreres kun når dere er pålogget.

Forgotten password

Please type in the email address you registered with and click the button to start the reset password process.

Please check your junkmail folder if you cannot find the message in the inbox.

Some email providers use delayed delivery (greylisting) to prevent junkmail. Please wait for the message to appear if your provider is using this method, or try again in some minutes.

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn